Labirentte Zombi Avi

Labirentte zombiler saldırıyor kendini koru ve çıkışı bul.

 

WASD = Hareket etme

MOUSE = Aim & Ateş etme

SPACE = Zıplama

F = Yerden birşey alma